30
Мар
2020

Значењето на природните реткости

Природни реткости се делови на живата и неживата природа кои како објекти на природата, поради своите научни, естетски, здравствени и други значења, културна, воспитно-образовни и туристичко-рекреативна функција се под посебна заштита на државата.

Црната дудинка во Лесновски Манастир

Природните реткости се дел од природното наследство на една држава. Природно наследство се делови на природата и локалитети кои се состојат од геолошки, физичко-географски или биолошки формации или група на такви формации, кои имаат исклучителна вредност од естетска, конзервациска или научна гледна точка.

Природно наследство може да биде: заштитено подрачје, строго заштитен или заштитен див вид, карaктеристични минерали и фосили, спелеолошки објекти или природна реткост.

Кај нас, природните реткости се уредуваат според Законот за заштита на природата. Па, според него како природни реткости можат да бидат прогласени одредени ретки, загрозени и ендемични, растителни и животински видови, нивни делови и заедници, релјефни форми, геолошки профили, палеонтолошки и спелеолошки објекти. Релјефни форми, геолошки профили, палеонтолошки и спелеолошки објекти, можат да бидат прогласени за природна реткост доколку нивната површина е помала од 100 хектари. Целта на природните реткости е заштита на важните локалитети во државата.

Даб благун во с. Бели

Во 2019 г. мрежата на заштитени подрачја во брегалничкиот регион се зголеми со прогласување на четири нови локалитети како природни реткости. Дабот од Бели и дудинката од Лесново се најстари примероци од овие дрвенести видови кај нас и меѓу најстарите дрвја во државата, профилот во Ѕвегор е еден од најзначајните геолошки профили, а Стамер преставува уникатен локалитет, богат со пикерминска фауна кој сведочи за изгледот на нашата држава од пред неколку милиони години.

You are donating to : Greennature Foundation

How much would you like to donate?
$10 $20 $30
Would you like to make regular donations? I would like to make donation(s)
How many times would you like this to recur? (including this payment) *
Name *
Last Name *
Email *
Phone
Address
Additional Note
paypalstripe
Loading...