Мали проекти

 

МЛАДИНСКИ ПЛАТФОРМИ ЗА ОДРЖЛИВА ЗАШТИТА НА ПРИРОДАТА

Проектот го реализра Сојузот на извидници на Македонија, во четири општини од сливот на Брегалница: Штип, Кочани, Берово и Делчево....
Прочитај Повеќе
Learn More
 

ИДЕНТИФИКАЦИЈА, ИНВЕНТАРИЗАЦИЈА, ПРОМОЦИЈА И ЗАЧУВУВАЊЕ НА ДРВЈАТА СПОМЕНИЦИ НА ПРИРОДАТА И НА НАЈСТАРИТЕ-ВЕКОВНИ ДРВЈА, ЗНАЧАЈНИ ЗА БИДИВЕРЗИТЕТОТ НА МАЛЕШЕВСКИТЕ ПЛАНИНИ

Проектот го спроведува Балканската фондација за одржлив развој, на територијата на општините Берово и Пехчево. Општа цел проектот е зачувување...
Прочитај Повеќе
Learn More
 

Заштита на автохтоната популација на овци Праменка-Овчеполка

Проектот го спроведува ЗУТРЗ “Напредок” – Пехчево. Општа цел на проектот е заштита и зголемување на бројот на автохтона домашна...
Прочитај Повеќе
Learn More
 

Запознај ја Брегалница

Здружението Регионален Центар за застапување од Делчево го реализра проектот со кој се воспостави едукативна патека долж коритото на реката...
Прочитај Повеќе
Learn More
 

Патеката на Петко и шумските жители – пехчевска авантура

Проектот го реализира здружението ОХО, а се однесува на областа зачувување на биодиверизитетот, преку едукација и примена на практики од...
Прочитај Повеќе
Learn More
 

Промоција на природните вредности и биолошката разновидност на водопадите на езерото Гратче – Општина Кочани

Проектот го реализира Општински спортски актив од Кочани, на водопадите на езерото Гратче. Главна цел на проектот е заштита на...
Прочитај Повеќе
Learn More
 

Заштита на биодиверзитетот на Осоговските Планини кон врвовите Руен и Царев Врв

Проектот го спроведува Еколошкото друштво Здравец 2002 од Македонска Каменица и има за цел да се зачува биодиверзитетот на Осоговските...
Прочитај Повеќе
Learn More
 

Еколошко прифатливи техники за намалување на екстремните процеси на ерозија во опожарени шуми

Проектот го спроведува Национално здружение на сопственици на приватни шуми, во општините Берово и Пехчево. Главна цел на проектот е ...
Прочитај Повеќе
Learn More
 

Патеката на клукајдрвчето

Проектот „Патеката на клукајдрвчето“ на Македонското еколошко друштво (МЕД), има за цел да се промовираат  вредностите на старите букови шуми,...
Прочитај Повеќе
Learn More
 

Заштита и промоција на агробиодиверзитетот во општина Зрновци

Проектот го реализира Здружението за рурален развој „Јавор“ од Зрновци и има за цел создавање на услови за подобро управување...
Прочитај Повеќе
Learn More
 

Промоција на природните вредности на Лесновски кратер

Имплементатор на проектот е Друштвото за заштита на природата на Македонија. Општа цел на проектот е да се промовираат природните...
Прочитај Повеќе
Learn More
 

Заштита и промоција на група платанови стебла во село Мородвис

Проектот го спроведува Движење за одржлив развој (ДОР) од Кочани. Цел на проектот е заштита и промоција  на платанови стебла...
Прочитај Повеќе
Learn More

You are donating to : Greennature Foundation

How much would you like to donate?
$10 $20 $30
Would you like to make regular donations? I would like to make donation(s)
How many times would you like this to recur? (including this payment) *
Name *
Last Name *
Email *
Phone
Address
Additional Note
paypalstripe
Loading...