За програмата

Програмата за зачувување на природата во Македонија, е проект на Швајцарската агенција за развој и соработка (SDC), и е наменета за поддршка на активности за зачувување на природата и локалниот развој на Брегалничкиот регион. Програмата поддржува исто така и интервенции на национално ниво кои се очекува да имаат влијание врз зачувувањето на биодиверзитетот и природата воопшто. Програмата ќе ѝ помогне на Република Македонија во остварувањето на барањата на NATURA 2000, еден од условите за пристап во ЕУ.

Оваа програма е таканаречена чадор (umbrella) програма која ги обединува сите активности кои се спроведуваат во Брегалничкиот регион и има холистички (целосен, екосистемски) пристап во спроведувањето на активностите за зачувување на природата и одржливиот локален развој. Исто така, оваа програма има директна соработка со останатите програми кои се спроведуваат во регионот со цел избегнување на повторувањето/препокривањето на некои активности и заемно користење на добиените резултати, податоци и документи.

Програмата главно има за цел да поддржи активности за зачувување на биодиверзитетот и природните екосистеми преку промоција на нивно одржливо управување и користење. За остварување на оваа цел, Програмата ќе поддржи активности за обезбедување на стратешки и плански документи кои ќе помогнат во одржливото искористување на земјиштето при планирањето и управувањето со развојот на Брегалничкиот регион, развојот на одржливиот туризам во заштитени подрачја со пониска категорија, како и поддршка на меѓугранични иницијативи кои постојат во регионот, а се спроведуваат во насока на зачувување на природата.

Спроведувањето на Програмата е започнато на 1 декември 2011 година и ќе се одвива во две фази и тоа:

  • Фаза на подготовка на Програмски документ од  страна на координаторите.
    Оваа активност се спроведе во првите месеци од 2012 година, односно во почетната фаза на Програмата. Во овој период се организираа работни состаноци и работилници со сите заинтересирани страни и се изработи Програмскиот документ. Овој документ детално ги дефинира проектите кои ќе се поддржат од Програмата во следната фаза (фаза на реализација на проектите).
  •  Фазата на реализација на програмските активности започна по одобрувањето на Програмскиот документ од страна на SDC, односно во ноември 2012 година, а ќе трае до крајот на 2016 година.

 


You are donating to : Greennature Foundation

How much would you like to donate?
$10 $20 $30
Would you like to make regular donations? I would like to make donation(s)
How many times would you like this to recur? (including this payment) *
Name *
Last Name *
Email *
Phone
Address
Additional Note
paypalstripe
Loading...