Мали проекти

Локалните акции и директно вклучување на локалните чинители во нивната имплементација придонесуваат не само кон подобро управување со природните ресурси, туку се многу ефикасна алатка за подобро разбирање на значењето на природата и важноста од нејзино зачувување. Преку компонентата за поддршка на мали проекти кои се насочени кон зачувување на природата, одржливо користење на природните ресурси, како и спроведување на практики за користење на обновливи извори на енергија и енергетска ефикасност во брегалничкиот регион, во ПЗП-фаза 1 беа поддржани вкупно 36 проекти во брегалничкиот регион, од кои 14 беа спроведени од страна на општините, а 22 од страна на НВОи. Најуспешните проекти беа надградени во ПЗП фаза2.

Преку имплементацијата на овие проекти здруженијата и локалните заедници од Брегалничкиот регион придонесуваат кон зачување на природата и одржливо управување со природните ресурси во регионот, но во исто време ги зајакнаа капацитетите за управување со проекти и подигање на свеста.

 

Патеката на Петко и шумските жители – пехчевска авантура

Проектот го реализира здружението ОХО, а се однесува на областа зачувување на биодиверизитетот, преку едукација и примена на практики од...
Прочитај Повеќе
Learn More
 

Заштита и промоција на група платанови стебла во село Мородвис

Проектот го спроведува Движење за одржлив развој (ДОР) од Кочани. Цел на проектот е заштита и промоција  на платанови стебла...
Прочитај Повеќе
Learn More
 

Добра земјоделска пракса – богат биодиверзитет

Здружението на жени земјоделки „АГРО-ВИНКА“ од Виницa го спроведе проектто во атарот на четири општини Виница, Кочани, Зрновци и Чешиново-Облешево,...
Прочитај Повеќе
Learn More
 

ИДЕНТИФИКАЦИЈА, ИНВЕНТАРИЗАЦИЈА, ПРОМОЦИЈА И ЗАЧУВУВАЊЕ НА ДРВЈАТА СПОМЕНИЦИ НА ПРИРОДАТА И НА НАЈСТАРИТЕ-ВЕКОВНИ ДРВЈА, ЗНАЧАЈНИ ЗА БИДИВЕРЗИТЕТОТ НА МАЛЕШЕВСКИТЕ ПЛАНИНИ

Проектот го спроведува Балканската фондација за одржлив развој, на територијата на општините Берово и Пехчево. Општа цел проектот е зачувување...
Прочитај Повеќе
Learn More
 

Промоција на природните вредности на Лесновски кратер

Имплементатор на проектот е Друштвото за заштита на природата на Македонија. Општа цел на проектот е да се промовираат природните...
Прочитај Повеќе
Learn More
 

Еко слика Зрновци 2015

Имплементатор на проектот е Здружение за рурален развој ЈАВОР – Зрновци. Општа цел на проектот е создавање на услови за одржливо управување,...
Прочитај Повеќе
Learn More
 

Промоција на природните вредности и биолошката разновидност на водопадите на езерото Гратче – Општина Кочани

Проектот го реализира Општински спортски актив од Кочани, на водопадите на езерото Гратче. Главна цел на проектот е заштита на...
Прочитај Повеќе
Learn More
 

МЛАДИНСКИ ПЛАТФОРМИ ЗА ОДРЖЛИВА ЗАШТИТА НА ПРИРОДАТА

Проектот го реализра Сојузот на извидници на Македонија, во четири општини од сливот на Брегалница: Штип, Кочани, Берово и Делчево....
Прочитај Повеќе
Learn More
 

Патеката на клукајдрвчето

Проектот се спроведе на локалитетот Пониква, на територијата на општина Кочани од страна на Македонското еколошко друштво (МЕД), со цел...
Прочитај Повеќе
Learn More
 

Еколошко прифатливи техники за намалување на екстремните процеси на ерозија во опожарени шуми

Проектот го спроведе Национално здружение на сопственици на приватни шуми, во општините Берово и Пехчево. Главна цел на проектот е ...
Прочитај Повеќе
Learn More
 

Заштита на биодиверзитетот на Осоговските Планини кон врвовите Руен и Царев Врв

Проектот го спроведе Еколошкото друштво Здравец 2002 од Македонска Каменица, со цел да се зачува биодиверзитетот на Осоговските Планини. Активности...
Прочитај Повеќе
Learn More
 

Запознај ја Брегалница

Здружението Регионален Центар за застапување од Делчево го реализра проектот со кој се воспостави едукативна патека долж коритото на реката...
Прочитај Повеќе
Learn More

You are donating to : Greennature Foundation

How much would you like to donate?
$10 $20 $30
Would you like to make regular donations? I would like to make donation(s)
How many times would you like this to recur? (including this payment) *
Name *
Last Name *
Email *
Phone
Address
Additional Note
paypalstripe
Loading...