Документи

При користење на сите сите документи од полето „Документи на програмата“ задолжително да се цитира изворот – Програма за зачувување на природата во Северна Македонија, финансирана од Владата на Швајцарија, а координирана од Фармахем.

Фактограф 1: Усвојување пределен пристап
Фактограф 2: Процена на биолошката разновидност како основа за донесување одлуки
Фактограф 3: Зачувување на биолошката разновидност во пракса
Фактограф 4: Мали грантови за локални иницијативи за зачувување на природата
Фактограф 5: Унапредување на универзитетската настава по шумарство: учење преку размена
Фактограф 6: Холистички пристап кон екотуризмот
Фактограф 7: Пилотирање шема за плаќање екосистемски услуги (ПЕУ) во „Вевчански извори“
Фактограф 8: Едукативен центар за зачувување на природата
Фактограф 9: Комуникација и подигање на јавната свест за зачувување на природата
Меден Исток: Здружени пчелари за медена иднина
Проценка и картирање на екосистемски услуги на национално ниво
Проценка и картирање на состојбата на екосистемите на национално ниво
Проценка на состојбата на екосистемите во заштитени подрачја
Едукативни содржини и активности за деца со посебни потреби
Доживеј го Истокот
Прирачник за изработка на Регионален план за унапредување на шумите (РПУШ)
Прирачник за подигнување и нега на садници од бела топола и врби
Биолошка разновидност по долниот тек на реката Брегалница
Натура 2000: Малешевски Планини
Натура 2000: Овче Поле
Натура 2000: Долна Брегалница
Алтернативни методи за контрола на Varroa destructor во пчелните семејства
Рипариски појас по Долна Брегалница
Каталог на микрохабитати кај дрвјата
Екосистеми и екосистемски услуги
Екосистеми и екосистемски услуги (алб)
Национална стратегија за заштита на природата (2017-2027)
Извештај за состојбата со заштитените подрачја во сливот на реката Брегалница
Биолошка разновидност во сливот на реката Брегалница
Пределска разновидност во сливот на реката Брегалница
Анализа на недостатоци во еколошки податоци и изработка на карта на еколошка сензитивност за подрачјето на сливот на река Брегалница - Интегрален извештај
Карта на еколошка сензитивност за сливот на реката Брегалница
Екологија и стопанисување со шуми во регионот по горниот тек на Брегалница - Малеш
Стратегија за развој на еко туризам во општина Берово
Маркетинг стратегија за развој на туризмот во општините Ќустендил, Крива Паланка и Штип
Туристички акционен план за општините Штип и Карбинци
Стратегија за развој на рурален туризам во општина Зрновци
Програма за развој на туризмот во прекуграничниот регион на општините Симитли и Карбинци
Програма за енергетска ефикасност општина Штип
Програма за енергетска ефикасност на општина Пробиштип
ЛЕАП за општина Берово
Локален еколошки акционен план за општина Пробиштип
Локален еколошки акционен план за општина Македонска Каменица
Локален еколошки акционен план за општина Чешиново - Облешево
Информативен водич „Биодиверзитетот на Малешевските Планини“
Студија за разумно искористување на еко ресурсите на планините Голак и Влаина
Под-стратегија за рурален развој на општина Штип
Под - стратегија за рурален развој на општина Берово
Стратегија за рурален развој на општина Виница
Стратегија за одржлив развој на општина Берово
Стратегија за локален економски развој на општина Берово
Студија за состојбата со потенцијалите за развој на туризмот во Источен плански регион
Стратегија за развој на туризмот во Источниот плански регион со акционен план (2016-2025)
План и програма за управување со отпад општина Штип
План за управување со отпад на општина Кочани
План за управување со отпад на општина Пехчево
План за управување со отпад на општина Виница
Сончев систем „Направи сам“
Извештај за извршената анализа на алгите и макроинвертербратната фауна на река Зрновка
Брошура: Стари-вековни дрвја на Малешевските планини
Работна верзија на нацрт Просторен план за Источен плански регион
Еколошки прифатливи техники за намалување на екстремни процеси на ерозијата на опожарени шуми
Пијанец и Малеш, пат кон убавина и здравје
Развој на студиските програми на УКИМ - Шумарски факултет во Скопје

 

You are donating to : Greennature Foundation

How much would you like to donate?
$10 $20 $30
Would you like to make regular donations? I would like to make donation(s)
How many times would you like this to recur? (including this payment) *
Name *
Last Name *
Email *
Phone
Address
Additional Note
paypalstripe
Loading...