Документи од програмата

Рипариски појас по Долна Брегалница
Каталог на микрохабитати кај дрвјата
Екосистеми и екосистемски услуги
Екосистеми и екосистемски услуги (алб)
Национална стратегија за заштита на природата (2017-2027)
Извештај за состојбата со заштитените подрачја во сливот на реката Брегалница
Биолошка разновидност во сливот на реката Брегалница
Пределска разновидност во сливот на реката Брегалница
Анализа на недостатоци во еколошки податоци и изработка на карта на еколошка сензитивност за подрачјето на сливот на река Брегалница - Интегрален извештај
Карта на еколошка сензитивност за сливот на реката Брегалница
Екологија и стопанисување со шуми во регионот по горниот тек на Брегалница - Малеш
Студија за состојбата со потенцијалите за развој на туризмот во Источен плански регион
Стратегија за развој на туризмот во Источниот плански регион со акционен план (2016-2025)
Сончев систем „Направи сам“
Извештај за извршената анализа на алгите и макроинвертербратната фауна на река Зрновка
Работна верзија на нацрт Просторен план за Источен плански регион
Брошура: Стари-вековни дрвја на Малешевските планини
Еколошки прифатливи техники за намалување на екстремни процеси на ерозијата на опожарени шуми
Пијанец и Малеш, пат кон убавина и здравје

You are donating to : Greennature Foundation

How much would you like to donate?
$10 $20 $30
Would you like to make regular donations? I would like to make donation(s)
How many times would you like this to recur? (including this payment) *
Name *
Last Name *
Email *
Phone
Address
Additional Note
paypalstripe
Loading...