Блог

Улогата на фотографијата во заштитата на животната средина

Како се повеќе сведочиме за загубата на животната средина, климатските промени и загубата на биодиверзитетот така ја дознаваме улогата на фотографијата во нивна заштита. Модерните начини на комуницирање, споделување вести и информации како и социјалните медиуми и даваат предност на фотографијата во однос на пишаните информации. Фотографијата претставува универзален јазик...
Прочитај Повеќе

Улогата на социјалните медиуми во заштитата на животната средина

Социјалните медиуми и нивното користење се повеќе расте и тие стануваат главен канал на многу интернет комуникации. Секојдневно на нив се поставуваат милиони текстови, фотографии и видеа и бројот на прикачени информации е постојано со неверојатен раст. Социјалните медиуми имаат важна улога во животот на милиони луѓе во светот и...
Прочитај Повеќе

Придобивките од заштитените подрачја

Заштитено подрачје претставува „копнена и/или водна површина наменета за заштита и одржување на биолошката разновидност и на природните и придружните културни ресурси, кое се управува преку правни и други ефикасни мерки“ – (според IUCN 1994, Меѓународна унија за заштита на природа). Заштитените подрачја во регионот на Брегалница со нивните исклучителни...
Прочитај Повеќе

Заштита на геодиверзитетот

Од аспект на геодиверзитетот, на подрачјето на Брегалница има неколку интересни и ретки појави. Дел од нив се заштитени во постапка за заштита како споменици на природата, природни реткости, а некои се предложени за заштита. Места кои се со особено значајни геолошки особености се: Клисурата на Злетовска Река до с....
Прочитај Повеќе

Гастрономија на Брегалничкиот регион

Македонската кујна е репрезентативна кујна за Балканот, со турски, грчки и блискоисточни влијанија, како и, во помала мера италијански, медитерански и унгарски влијанија. Заради релативно топлата клима која дозволува одлични услови за растење на разни зеленчуци, овошја, зачини и билки, македонската кујна е особено разновидна. Нашата кујна е исто така...
Прочитај Повеќе

Природни атрактивности во регионот на Брегалница

Регионот на Брегалница има бројни и разновидни природни вредности: геолошки, релјефни, климатски, хидрографски, биолошки и почвени. Сепак, овие вредности и појави, со исклучок на неколку, не се од национално или пошироко значење во смисла на раритетност и уникатност. Најкарактеристични природни вредности во ИПР се Лесновскиот кратер и севкупниот вулкански релјеф...
Прочитај Повеќе

Езерски туризам

Во регионот на реката Брегалница услови за типичен езерски туризам има на Калиманско Езеро. Ова езеро е долго 14 км, широко 200 – 500 м, а површината му изнесува 4,2 км2. Длабочината просечно му изнесува од неколку метри до над 80 м во близина на браната. Според должината на бреговата...
Прочитај Повеќе

Селска архитектура

Во оформувањето на селата покрај природните, голема улога имале и географските услови. Водата за пиење и наводнување, погодната почва за обработување или, пак, напасување на стоката, отсекогаш биле примарен фактор во однос на местоположбата на селата и градовите. Важен фактор притоа е и опкружувањето со други населени места и блискоста...
Прочитај Повеќе

You are donating to : Greennature Foundation

How much would you like to donate?
$10 $20 $30
Would you like to make regular donations? I would like to make donation(s)
How many times would you like this to recur? (including this payment) *
Name *
Last Name *
Email *
Phone
Address
Additional Note
paypalstripe
Loading...