Блог

Културен туризам низ Брегалница

Подрачјето на Брегалница освен со природни се одликува и со големи културолошки богатства кои чекаат да бидат откриени и промовирани и сите се со значаен туристички потенцијал. Во регионот постојат 9 музеи, спомен куќи, етно куќи и костурници. Потоа постојат над 600 археолошки наоѓалишта и над четириесетина стари цркви и...
Прочитај Повеќе

Агробиодиверзитет на Брегалничкиот регион

Растителната агробиолошка разновидност во сливното подрачје на р. Брегалница се состои од регистрирани сорти и хибриди на земјоделски култури. Тие се застапени во комерцијалното производство на големи површини и од стари локални сорти кои се одгледуваат на мали површини и се наменети пред сè за лични упореби на жителите. Во...
Прочитај Повеќе

Планински туризам

  Планинскиот туризам подразбира широк спектар на туристички активности кои се одвиваат на планина. Ако се има предвид дека 56% од површината на регионот на Брегалница припаѓа на планински простор и дека има дури девет планини од кои една повисока од 2000 m, јасно е колкаво е значењето на планинскиот...
Прочитај Повеќе

Natura 2000 – програма за заштита на природата

  На 21 Мај го прославивме меѓународниот ден на Natura 2000 – програмата за заштита на природата. Natura 2000 е мрежа на заштитени природни подрачја на територијата на Европската Унија. Таа е составена од специјални подрачја за заштита и од специјални заштитени подрачја кои се креирани под упатства на Европската...
Прочитај Повеќе

Формирање систем на заштитени подрачја во сливот на реката Брегалница и Источниот плански регион

  Клучен чекор за зачувување на најзначајните живеалишта и видови во сливот на Брегалница и Источниот плански регион е формирање на систем на заштитени подрачjа. Овој систем во иднина треба да помогне во процесот на воспоставување на еколошката мрежа Натура 2000, која е обврска на Р. Македонија во процесот на...
Прочитај Повеќе

Република Македонија и заштитата на природата

Законската рамка за воспоставување на мрежата на заштитени подрачја е пропишана во Законот за заштита на природата од 2004 година во кој се прифатени 6 категории заштитени подрачја (член 66) усогласени со категоризацијата на Меѓународната унија за заштита на природата – IUCN, и тоа: Категорија I – (Ia) строг природен...
Прочитај Повеќе

Добредојдовте на нашиот блог

Добредојдовте на Блогот на Програмата за зачувување на природата во Македонија. Главен фокус ни е поддршката на активности за зачувување на природата и локалниот развој на Брегалничкиот регион кој се заснова на одржливо искористување на природните ресурси.. Овде ќе прочитате информации за природните вредности на Брегалничкиот регион онака како што...
Прочитај Повеќе

You are donating to : Greennature Foundation

How much would you like to donate?
$10 $20 $30
Would you like to make regular donations? I would like to make donation(s)
How many times would you like this to recur? (including this payment) *
Name *
Last Name *
Email *
Phone
Address
Additional Note
paypalstripe
Loading...