Блог

Геотуризам (дел 1)

Геотуризмот претставува посета, разгледување, фотографирање и уживање во ретки и интересни геоатракции. Тој најчесто е во склоп на активности како трекинг, маунтбајкинг, џип-сафари и други видови на разгледување на природата. Во таа смисла, геотуризмот има можност за добар развој во Пехчевско, преку интересните, маркантни и раритетни ерозивни форми – мелови,...
Прочитај Повеќе

Одржлив развој

Од огромниот број понудени објаснувања и дефиниции на феноменот одржлив развој, најиздржана и најшироко прифатена е дефиницијата на Комисијата за животната средина и развој во светот (WCED – World Commission on Environment and Development) од 1987 година. Во нејзините официјални документи одржливиот развој е претставен како “…развој што ги задоволува...
Прочитај Повеќе

Манастирски и верски туризам

Источниот плански регион изобилува со манастири и цркви што претставуваат значајно културно наследство од различни периоди. Поголемиот дел од нив чуваат ремек дела на живопис, иконопис, архитектура и иконостаси и др. Во последните години е забележливо зголемување на монашките машки и женски заедници.   Развојот на манастирскиот туризам во Источниот...
Прочитај Повеќе

Ерозија

Под ерозија во поширока смисла се подразбираат сите процеси кои вршат промени на површинскиот слој на земјината кора кои настануваат под дејство на егзогените сили на Земјата т.е. Сонцето, водата и ветерот. Ерозијата се одвива во 3 фази: откинување, пренос и таложење. Преку уништување на почвата при ерозија, се уништуваат...
Прочитај Повеќе

Бањски – велнес спа туризам

Низ вековите подрачјето на Брегалница било познато по геотермалните води. Овде лежи најголемиот термален потенцијал на Балканот со неколку поголеми геотермални басени: Подлог, Бања, Истибања и Кежовица. Геотермалното лежиште Подлог – Бања лежи на најголемиот геотермален басен на Балканскиот Полуостров со вкупно билансирани статички резерви од 150 милиони m3, со...
Прочитај Повеќе

Велосипедски патеки во регионот на Брегалница

Регионот на Брегалница поради разноликиот релјеф дава можност за атрактивни вело-тури. Во рамките на проектните активности на Програмата за заштита на природата се креирани три велосипедски патеки, кои освен стази за возење со информативните табли ги едуцираат велосипедистите и посетителите. Досега во рамките на програмата се уредени три патеки: Велосипедска...
Прочитај Повеќе

Риболовен туризам

Со оглед на бројните планински водотеци и богатството од риба, како и постоењето на голем број вештачки езера, регионот на Брегалница има одлични услови за риболовен туризам. Најдобри можности за тоа има Калиманско Езеро, езеро Гратче, Беровско Езеро, езерото Сандански (чија намена е токму тоа), Езеро Лошана кај с. Тработивиште,...
Прочитај Повеќе

Биолошка разновидност на домашни животни

Во регионот на Брегалница присутни се голем број на локални видови домашни животни. Дел од нив се автохтони за Република Македонија (овчеполска овца, македонска пчела), а дел од нив се распространети и во околните земји (говедо буша, домашна балканска коза, каракачанска овца и шарпланинско куче). Од локалните раси во регионот...
Прочитај Повеќе

You are donating to : Greennature Foundation

How much would you like to donate?
$10 $20 $30
Would you like to make regular donations? I would like to make donation(s)
How many times would you like this to recur? (including this payment) *
Name *
Last Name *
Email *
Phone
Address
Additional Note
paypalstripe
Loading...