30
Јул
2020

40.000 фанови на нашата Facebook страница

Нашата Facebook страница: Со грижа до бериќет стигна до бројката од 40.000 пријатели и поддржувачи на природата! Со оваа вест би сакале да се заблагодариме на сите што нè следите низ многубројните активности во овие неколку години и истовремено би сакале да истакнеме некои од постигнатите резултати во изминатиот период со кои што се гордееме:

 • Воспоставени 6 нови природни реткости во брегалничкиот регион;
 • 2 номинации за Оскар и 30+ меѓународни награди за документарниот филм „Медена Земја“, реализиран како дел од ПЗП;
 • Идентификувани 3 потенцијални Натура 2000 подрачја во брегалничкиот регион врз основа на научни детални истражувања;
 • Подигнати и засадени 1.500+ садници од бела топола и врба заради реставрација на крајречна вегетација во долниот тек на река Брегалница;
 • Воспоставени 2 објекти – Едукативен центар за зачувување на природата во с. Негрево и туристичко – информативен центар „Пониква“;
 • Поддршка на процесот за прогласување на Осоговските планини за заштитено подрачје – Заштитен предел;
 • Поддршка на процесот за прогласување на Малешево за заштитено подрачје;
 • Реализирани 3 Инстаграм тури за промоција на туристичките, природните и културните вредности на брегалничкиот регион;
 • Поддржани 43 мали проекти за зачувување на природата, одржливо управување на природните ресурси и развој на одржлив туризам;
 • Изработени 20+ документи (стратегии, студија/елаборати за валоризација, брошури, прирачници, анализи…)
 • Реализирани 50+ обуки, работилници и настани за зајакнување на капацитетите на чинителите и промоција на природните вредности на брегалничкиот регион;
 • Изработени 22 едукативни и промотивни видеа;
 • Обучени 40+ пчелари за одржливи практики во пчеларството со примена на биотехнички методи;
 • Обучени 30+ фармери за одржливи практики за производство на ориз;
 • Основани 2 јадрени групи за одржливо производство на ориз (Оризова братимка) и мед (Меден исток);
 • Идентификувани и мапирани 45 стари вековни дрвја на Малешевските Планини;
 • Спроведување, проценка и картирање на состојбата на 15 поттипови на екосистеми на национално ниво и на 15 услуги кои тие ги обезбедуваат;
 • Изработен прв пилот Регионален план за унапредување на шумите во Малешевскиот регион со Акциски План 2020-2025 преку примена на партиципативен пристап;
 • Поддржани 23 дипломски/магистерски работи на македонски и швајцарски студенти за примена на нови и интегративни пристапи во управувањето со шумите;
 • Подобрена наставна програма на Факултетот за шумарски науки, пејзажна архитектура и екоинженеринг „Ханс Ем“ со воведување на биолошката разновидност и нови пристапи во шумарството;

Продолжуваме заедно да го промовираме брегалничкиот регион и да придонесуваме кон зачувување на неговите природни вредности.

You are donating to : Greennature Foundation

How much would you like to donate?
$10 $20 $30
Would you like to make regular donations? I would like to make donation(s)
How many times would you like this to recur? (including this payment) *
Name *
Last Name *
Email *
Phone
Address
Additional Note
paypalstripe
Loading...